Política de Privadesa

TENO CATERING, S.L., com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privadesa
en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de
la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, TENO CATERING, S.L. garanteix el compliment de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament,
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11
de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades
remeses o subministrats seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: TENO CATERING, S.L. amb NIF. B-65603862, i
domicili social : CALLE BEJAR No 59 PLANTA 0.08014-BARCELONA

TENO CATERING, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol moment,
amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment
es trobi publicada a la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT

En fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la
informació i les dades que en ha facilitat són exactes i es troben actualitzades. Perquè la informació facilitada estigui
sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de
les seves dades de caràcter personal, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti alguna.
L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complertes i actualitzades, sent responsable de
qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de
tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que accedeixi, o remeti, la informació que ens facilitis
s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa accepta expressament i de forma lliure i
inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

1. Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre
electrònic.

2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada
per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres clients i/o
usuaris.

3. Per informar-te sobre les seves consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax,
“Whatsapp”, telèfon proporcionat, i d’igual forma per enviar-li comunicacions comercials o publicitàries a través de
qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions comercials. Aquestes
comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, així com
aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses
amb les quals mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial. En aquest cas, garantim que aquests

tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part
de TENO CATERING, S.L., i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

5.Participar en processos de selecció de personal mitjançant l’apartat “Borsa de treball” o remeten el seu
currículum a les adreces electròniques de la nostra web.

 

PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL “BORSA DE TREBALL”

En el cas de Vostè decideixi inscriure’s, facilitar les seves dades, i/o remetre el seu currículum vitae a l’apartat
disposat a la nostra web per a aquest fi, empleni el formulari i/o ens enviï el seu currículum vitae i/o els seus
correus de contacte, li informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’efecte del que es
disposa en la normativa vigent, són imprescindibles per a la tramitació de la seva sol·licitud, per tal amb la seva
remissió, Vostè accepta expressament que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu
electrònic i telèfons de contacte que faciliti, siguin incorporats al fitxer del que és responsable TENO CATERING,
S.L., i així mateix accepta també la seva incorporació a les empreses del GRUP TENO: TENO CATERING, S.L., i
TENO COL.LECTIVITATS, S.L., amb l’única finalitat d’executar la seva sol·licitud i procedir a l’estudi i anàlisi
personalitzat o segmentat de la seva candidatura, en qualsevol de les empreses del grup anteriorment citades.
Les dades de currículum facilitades per Vostè seran conservades durant el termini d’un any, transcorregut aquest
temps TENO CATERING, S.L., TENO CATERING, S.L., TENO COL.LECTIVITATS, S.L. procedirà a la seva total
destrucció.
TENO CATERING, S.L., TENO CATERING, S.L., TENO COL.LECTIVITATS, S.L. garanteix que totes les dades personals
facilitades per a la seva inclusió en la nostra “borsa de treball” seran utilitzats amb la finalitat i en la forma indicada
amb anterioritat. El titular podrà exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació de les
seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a TENO
CATERING, S.L., TENO CATERING, S.L., o TENO COL.LECTIVITATS, S.L., C/BEJAR, 59 PLANTA, PORTA-1 – 08014
BARCELONA, o bé enviant un correu electrònic a: Info@sapid.cat

BAIXA EN SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li
informem que podrà a qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions
comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sol enviant un correu electrònic indicant la
seva sol·licitud a: Info@sapid.cat indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en
l’article 5.4. LOPD, declara haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades
facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels
destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició,
així com de les dades de TENO CATERING, S.L. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de

tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir, no assumint TENO CATERING, S.L. cap
responsabilitat per l’incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a TENO
CATERING, S.L.: CALLE BEJAR No 59 PLANTA 0.08014-BARCELONA. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les
següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT

TENO CATERING, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i
integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part
de tercers no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en
Internet no són inexpugnables.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluír publicidad. Si continua navegando acepta su instalación y uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies